Projenin Faaliyet Planı

Koordinatör ülke tüm idari koordinasyondan sorumludur. Projedeki ortaklar, belirtilen protokol gereklerine uymak, görevlerini yerine getirmek, belirli aralıklarla koordinatöre rapor vermek ve proje toplantılarına katılmakla yükümlüdürler. Her katılımcı çalışma programına uyacaktır. Her ortak çalışma takviminde belirtilen tüm faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Proje yönetimi ve uygulama bütçesi, uluslar arası toplantılar, günlük etkinlikleri paylaşma, kültürel görevler ve raporlama öğelerini içerir.

Proje yönetimi ve uygulama bütçesinden karşılanması gereken görevler aşağıda özetlenmiştir:

Eylül2017:
A1- Projenin iletişim ağının kurulması
A2- Proje logosu hazırlanması
A3- Proje tanıtım faaliyetleri kurallarında açıklık
A4- Okul panolarının düzenlenmesini gösteren sunum
A5- Ön değerlendirme anketinin hazırlanması

Ekim 2017:
M1- 1. toplantı (Türkiye)
A6- Deneyimlerin ve bilgilerin paylaşımı için web sayfası platformu oluşturmak
A7- Projenin tüm süreçlerini paylaşabilmek için Facebook hesabı oluşturmak
A8- Türkiye’de “Paylaşım Kutusu”

Kasım 2017:
A9 – Sınıf uygulamaları ve yenilikçi uygulamaların Avrupa boyutunda incelenmesi
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Aralık 2017:
A11- “Kültürünü Bil ve Göster” fotoğraf yarışması
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Ocak 2018:
A12- Katılımcı ülkelerdeki ünlü sanatçılar hakkında araştırma yapmak ve belge hazırlamak.
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Mart 2018:
A14- Sınıf uygulamaları ve yenilikçi uygulamaların Avrupa boyutunda incelenmesi
A10 – “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Nisan 2018:
A15 – Deneyimlerin ve bilgilerin paylaşımı için kurulan web sayfası platformunun değerlendirilmesi
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Mayıs 2018:
A16-“Paylaşma Günü” etkinliklerinin değerlendirilmesi

Haziran 2018:
M2- 2. toplantı (Portekiz)
A17- Daha önceki paylaşım etkinliklerini bir video power point sunumu olarak tanıtmak
A18- Deneyimlerin ve bilgilerin paylaşımı için kurulan web sayfası platformunun güncellenmesi
A10 – “Paylaşma Günü” etkinliklerinin gerçekleştirilmesi.
A8- Portekiz’de “Paylaşım Kutusu”

Temmuz-Ağustos 2018:
A19- İlerleme raporunun yazılması.

Eylül 2018:
A20 – Kültürel unsurlar, öğretim uygulamaları ve mesleki becerilerin değişimi ve işaret dili ekleme hakkında basit ve bilgilendirici bir video yapmak için prosedürleri başlatmak.
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Ekim-Kasım 2018:
A21 – Hafıza ve zeka geliştirme oyunlarının incelenmesi ve özellikle katılımcı ülkelerin oyunlarının kaydedilmesi.
A22- “Kültürlerarası İlişkiler ve Kültür Sanat Öğeleri” broşürünün tamamlanması ve basım için hazır hale getirilmesi.
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Aralık 2018:
A23- Projenin giriş videosunun tamamlanması
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Ocak 2019:
A24- Katılımcı ülkelerin dillerinde işaret dili ve altyazı ekleyerek projenin giriş videosunun oluşturulması
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Şubat 2019
C2- LTT faaliyetleri; katılımcı ülkelerin yemeklerini ilgili paydaşlarla ve halk tarafından pişirmek, sunmak ve tatmak
A8- İtalya’da “Paylaşım Kutusu”

Mart 2019
A25- Öğrencilerin uyguladığı kültürel dans, tiyatro ve müzik etkinliklerini gerçekleştirmek
A10- Paylaşım Günü” aktiviteleri.
A26- C.A.K.E ile Öğrenirim CAKE ile Büyürüm kitabı hazırlama

Nisan 2019
A26- Proje web sitesinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması
A27- Proje değerlendirme anketlerinin sonuçlandırılması
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.

Mayıs 2019
A28- Yerel ve ulusal yaygınlaştırma faaliyetleri yapmak.
A29- Okul faaliyetlerini yaygınlaştırmak
A30- Giriş videosunu görüntüleme
A10- “Paylaşım Günü” aktiviteleri.
26- C.A.K.E ile Öğrenirim CAKE ile Büyürüm kitabı hazırlama

Haziran 2019
M3- Son toplantı (Türkiye)
A31- Projenin genel değerlendirmesini yapmak ve ortaklarla işbirliği içinde kesin bir rapor hazırlamak
A26-C.A.K.E ile Öğrenirim CAKE ile Büyürüm kitabı hazırlama

Temmuz-Ağustos 2019
-A32- Nihai proje raporunu yazmak