Proje Görevlerinin Paylaşımı

Ana hedefimiz etkili bir iletişim süreci oluşturmaktır. Bu yüzden katılımcı kurumlar arasında çevrimiçi ortam, e-posta ve telefon görüşmeleri yoluyla bir ortaklık kurulacak. Her bir kurum için belirli bir görevi yerine getirecek belirli bir kişi olacak. Bu kişiler iletişimden, organizasyondan, yasal işlemlerden ve proje yönetim ekibinden sorumlu olacak. Buna ek olarak, her ortağın iletişim bilgileri kolayca ulaşılır olacak. Özellikle okulumuzda proje yönetim ekibi kurulacak, ortakların iletişim bilgileri toplanarak proje ekibi tarafından kaydedilecek. Ayrıca, gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek için her bir kurumun temsilcilerinin katılımıyla ortaklarla düzenli video konferans toplantıları yapılacak. Paydaşlar periyodik olarak koordinatöre rapor vermekle yükümlüdürler. Projenin her aşamasında, ortakların temsilcileri, projenin uygulanması, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için aktif rol alacaklardır.

Projenin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için tüm ortakların görev ve sorumlulukları ;

Türkiye;
 • Web sitesi tasarımı ve her bir ortağın alan araştırmalarını web sitesine yüklemek.
 • Her bir ortağın basın bildirilerini web sitesine yüklemek.
 • İlk uluslararası toplantıda sunmak için bir proje logosu tasarlamak.
 • Her ortak ülke için “Paylaşım Kutusu” etkinliği yapmak.
 • Okulda proje panosu hazırlamak.
 • C.A.K.E.’in workshop uygulamaları hakkında geri bildirim alabilmek için öğrencilere bir anket taslağı hazırlamak.
 • İngilizce kültür, sanat terimleri sözlüğü hazırlamak.
 • C.A.K.E. hikayelerini içeren nihai bir albüm hazırlamak.
 • C.A.K.E ile öğreniyorum , C.A.K.E. ile büyüyorum kitapçığı hazırlamak.
Portekiz;
 • “Bilin ve kendi kültürünüzü yayın” isimli bir fotoğraf yarışması düzenlemek.
 • İlk uluslararası toplantıda sunmak için bir proje logosu tasarlamak.
 • Her ortak ülke için “Paylaşım Kutusu” etkinliği yapmak.
 • Okulda proje panosu hazırlamak.
 • C.A.K.E.’in workshop uygulamaları hakkında geri bildirim alabilmek için öğrencilere bir anket taslağı hazırlamak.
 • Şiir terimleri için resimli sözlük hazırlamak.
 • C.A.K.E. hikayelerini içeren nihai bir albüm hazırlamak. Her ortak kendi ülkelerinden 4 kişiyi içeren bir albüm hazırlayacak. Bu kişiler kültür, sanat, bilgi ve deneyimler açısından ünlü kişiler olacak. Albüm kişilerin kendi alanlarındaki öykülerini resimlerle anlatacak.
 • C.A.K.E ile öğreniyorum , C.A.K.E. ile büyüyorum kitapçığı hazırlamak.
İtalya;
 • İlk uluslararası toplantıda sunmak için bir proje logosu tasarlamak.
 • Ortak ülkelerin ünlü sanatçılarının sunumlarını hazırlamak.
 • Kültür, sanat ve bilim broşürü hazırlamak.
 • Kültürel etmenler, eğitim unsurları, değişen mesleki beceriler ve işaret dili hakkında basit ve bilgilendirici video hazırlamak.
 • C.A.K.E. hikayelerini içeren nihai bir albüm hazırlamak. Her ortak kendi ülkelerinden 4 kişiyi içeren bir albüm hazırlayacak. Bu kişiler kültür, sanat, bilgi ve deneyimler açısından ünlü kişiler olacak. Albüm kişilerin kendi alanlarındaki öykülerini resimlerle anlatacak.
 • C.A.K.E ile öğreniyorum , C.A.K.E. ile büyüyorum kitapçığı hazırlamak.

Ulusötesi proje toplantılarının amacı, yapılan işi değerlendirmek ve sonuçlarını geliştirmek ve paylaşmaktır. Toplamda 3 uluslar arası toplantı yapılacaktır. Türkiye ilk ve son toplantılara ev sahipliği yapacak ve Portekiz ikinci toplantıya ev sahipliği yapacak. Her ülke 3 uluslar arası toplantıya katılacak. Her katılımcıdan gelen öğretmenlerin toplantıya katılması beklenmektedir. 2 LTT etkinliği olacaktır; Birincisi Portekiz’de, ikincisi ise İtalya’da yapılacak.