Hedeflerimiz

Eğitimin en önemli bölümlerinden biri öğretmenler ve okullar arasındaki işbirliğidir. C.AK.E. becerilerinin geliştirilmesi özellikle ilk ve ortaokul eğitimi sürecinde olur. Bu sebepten dolayı, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul sürecinde C.A.K.E. becerileri için eğitim alması çok önemlidir. Bu projede, farklı ülkeler arasındaki güveni ve ilişkileri arttırmak için bir dilim C.A.K.E. kullanmaya karar verdik. Her partner eşsiz kültürel öğeleri, sanat eserlerini, bilgi, beceri, yetkinlikleri ve deneyimleri gözler önüne seriyor, biz hepimiz dil, din, ırk ve cinsiyet bakımından aynı olduğunu kanıtlıyor. Her noktada birbirimize yardım etmeyi ve paylaşmayı hedefliyoruz ve paylaşım ve sevginin yardımıyla ayrımcılığa karşı çelik duvar gibi duran çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

Bu projede, dil, eğitim, gelenek ve görenekler, değerler ve tutumlar gibi kültür öğelerini ele alacağız. Sanat kültürün ayrı bir öğesidir ki bu da folklör, müzik, dans ve tiyotra öğeleriyle ayrı ayrı ele alınacaktır. Öğrenci merkezli yaklaşımla kültür ve sanat öğeleri incelenirken öğretmenler, iyi ve yenilikçi uygulamalar konusunda profesyonel bakış açıları kazanacaklardır. Böylesi etkili bir uygulama, öğretmenler arasında bilgi ve deneyimleri paylaşmakla mümkün olabilir. Bu noktada en önemli konu; projemizin özünü oluşturan bilgi ve deneyimlerini nasıl paylaşacaklarıdır.

Bizim başlangıç amacımız 3 partner ülkenin geleneklerinin, göreneklerinin, şölenlerinin ve oyunlarının incelenerek kültür, sanat, bilgi ve deneyimin farkındalığını yaratmak. Kültürel benzerliklerin ve farklılıkların bu karşılaştırma ve analizi bütün katılımcı ülkelerin öğrencileri ve öğretmenlerince büyük ilgi uyandıracaktır. Öğrenciler yalnızca diğer ülke kültürlerinin değil aynı zamanda kendi müzik, el sanatları, tarih, kültürel dil, geleneksel oyunlarını da keşfedeceklerdir.

Projenin hedef kitlesi; öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler, yöneticiler ve ilgili paydaşlardır.

Üç farklı ülkenin kültürel değişimi yalnızca bu tür ortaklık projesiyle mümkün olacaktır.

Bu sayede, biz bu projede genç yaşta daha iyi ve gelişmiş bir gelecek yaratma ruhu taşıyan, problem çözerken kavga ederek ve yanlış anlayarak değil konuşarak çözebilecek bireyleri eğiteceğiz. Proje partnerlerinin öğrencilerinden iki tanesinin kendi ülkelerinin başbakanı olduğunu varsayalım ve yan yana bir araya gelelim. Farklı bir bakış açısı ve varsayımla sorunlarını kolayca çözebileceklerine inanıyoruz.

Kültür, sanat, bilgi ve deneyim paylaşıldığında etkili çözüme ulaşılabilir. Akıllı ve çalışkan bireyler, yeni bilgi ve deneyimlerini öğrendikten sonra kazanımlarını topluluklarıyla paylaşır ve kültürün yayılıp gelişmesini sağlar. Bilgi, insanların duygu, deneyim, deneme ve yanılma yoluyla sağlanan bir dizi çözümdür ve bilgi, paylaşılmadığında kaybolur. Konfüçyus bilgiyi şu ifadelerle tanımlamaktadır: Bir yumurtam var, senin bir yumurtan var eğer yumurtanı bana verirsen ve ben sana yumurtamı verirsem hala benim bir yumurtam senin bir yumurtan olacak. Benim bir bilgim var ve senin bir bilgin var, eğer sana bilgimi verirsem ve sen bana bilgini verirsen ikimizinde iki bilgisi olacak.

Bu yüzden, öğretmenlerimizin sınıf uygulamalarının uluslar arası boyutunu öğrenmeye, meslektaşlarıyla iyi, yenilikçi uygulamaları ve bilgilerini paylaşmaya ihtiyacı var. Alanda ve sınıfta öğrendikleri mesleki uygulamalar ufuklarını açacak, öğrencilerini iyi yetiştirmelerine yardımcı olacak ve yeni bilgileri farklı yollarda sunmak için bir fırsat sunacak.

Bu sebeple projemiz aşağıdaki şu prensiplere sahiptir; Bütün partnerlerimiz bilgi ve deneyimlerini katılımcıların aktif katılımıyla paylaşacak ve çalışacaklar. Bilgi ve deneyimler bir araya getirilecek. Böylece, gelecekte daha fazla farkındalıkla adım atacağız. Üç ulus ötesi toplantı ve iki Öğrenme-Eğitim-Öğretim aktivitesi düzenlenecek. Bu proje aktif öğrenmeyle birlikte farklılıkları benimseyerek fikirlerin gelişmesine katkı sağlayacak ve farklı ülkeler ve kültürlerin yaratıcı çevrelerinde birleştirecek.