Özet

Bu projede, dil, eğitim, gelenek ve görenekle, değerler ve tutumlar gibi kültür bileşenlerini ele alacağız. Sanat, folklor, müzik, dans ve tiyatro gibi bileşenleri ile birlikte ayrı olarak ele alınması gereken kültürün bir diğer bileşenidir. Öğrenci odaklı bir yaklaşımla kültü ve sanat bileşenlerini incelerken, öğretmenler de iyi ve yenilikçi uygulamalar üzerine profesyonel bir bakış açısı kazanacaktır. Bu tür bir etkili uygulama öğretmenler arasında bilgi ve deneyi paylaşımı aracılığı ile mümkün olacaktır. Bu noktada, en önemli konu, projenin temelini oluşturan bilgi ve deneyimin nasıl paylaşılacağıdır.

İlk amacımız, üç partner ülkenin kültür, sanat, bilgi ve deneyim temellerinin farkındalığını bu ülkelerdeki gelenekler, kutlamalar, sanat, alışkanlık ve oyunların incelenmesi aracılığı ile arttırmaktır. Kültürel benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması ve analiz edilmesi, katılımcı ülkelerin öğrenci ve öğretmenleri için önemli bir ilgi konusu olacaktır. Öğrenciler sadece diğer kültür yönlerini değil ayrıca kendi müzik sanat ve el sanatları, tarih, dil, kültürel oyunlar vb. kültür bileşenlerini de keşfedecektir.

Projenin hedef grubu; öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler, yöneticiler ve ilgili paydaşlardır.

Üç ülkenin kültürel değişimi, bu tür bir stratejik partnerlik projeleri ile mümkün olabilecektir.

CAKE aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır. Projenin tüm partnerleri katılımcıların aktif katılımı ile birlikte çalışacak ve bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. Bu deneyim ve bilgi, ortak şekilde bir araya gelindiğinde elde edilecektir. Bu nedenle gelecekte farkındalıklarımız artmış şekilde hareket edeceğiz. İşbirlikçi çalışmayı sağlamak için 3 uluslar arası toplantı ve 2 öğrenme-eğitim-öğretme aktiviteleri yapılacaktır. Aktif öğrenme ile birlikte, bu proje farklı ülke ve kültürleri yaratıcı çevre içerisinde bütünleştirerek ve farklılıkları ele alarak yeni fikirlerin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Somut sonuçlar:

 • “Paylaşma Günü” etkinlikleri yapılacaktır.
 • Partner ülkelerdeki dezavantajlı ve engelli bireyler için “Paylaşma Kutusu” yapılacaktır.
 • İncelemelerde Avrupa kapsamında sınıflarda öğretmenler tarafından en iyi ve yenilikçi uygulamalar paylaşılacaktır.
 • Kültürleri tanımak ve tanıtmak amacıyla öğrenciler için fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
 • Partner ülkeler kültüre özel bilinç ve zeka oyunlarını geliştirecektir.
 • Partner ülkeler kendi ünlü oyuncularını tanıtan belgeler hazırlayacaktır.
 • Kültüre özel modeller ve resimlerin reprodüksiyonları hazırlanacak ve sergilenecektir.
 • Partner ülkelerin okullarında kültürlerarası iletişim hakkında sunumlar yapılacaktır.
 • Farklı kültürler hakkında tiyatro sergilenecektir.
 • Farklı kültürlere yönelik dans gösterileri düzenlenecektir.
 • Farklı kültürlerin müzik bileşenlerini de içeren müzik aktivitesi gerçekleşecektir.
 • Farklı kültürlerin mutfaklarına yönelik yemek etkinlikleri yapılacaktır.
 • Kültürlere yönelik basit ve bilgilendirici bir video hazırlanacaktır.
 • Duyma engelliler için işaret dili de videolara eklenecektir.
 • Deneyimin paylaşılması için internet platformu oluşturulacaktır.

Projenin çıktıları uzun vadede eğitim düzenlemesine katılan tüm okullar ve öğretmenler için bir kaynak olacaktır. Tüm etkinlikler ve gösteriler proje süresince ve sonrasında da teşvik edilecektir. Proje çıktılarının yayılımı ve çok sayıda kişinin ilgisini çekmek üzere, haberler yayınlanacak, açılış sergisine basın davet edilecek, video gösterilerinin poster ve broşürleri ile projenin içeriği yaygınlaştırılacaktır.

Planlanan aktivite ve etkinlikler ışığında, soyut çıktılar ise:

 • Okullarda CAKE’in (Kültür, Sanat, Bilgi, Deneyim) paylaşılan altyapısı ortaya konulması
 • Öğretmenler arasında deneyim ve iyi uygulamaların değişimlerinin sürekliliğinin sağlanması
 • İşbirlikçi araştırma, anket, çalışma ve analizler
 • Sanal hareketliliğin oluşturulması
 • Yabancı dil öğrenmeye artan ilgi
 • Kültürler arası duyarlılığın artması
 • Sosyal, dilbilimsel ve kültürel farklılığın anlaşılmasının arttırılması
 • Avrupa vatandaşlığı kimliğinin yaratılması
 • Farklılıkların fark edilmesi ve hoşgörü becerisinin sağlanması